Om DHA

Om os

DHA er en frivillig-forening, der yder aktiv udviklings- og nødhjælpsarbejde i nødsramte lande. Vi er en gruppe unge i Danmark, som arbejder på at forbedre levevilkårene i de mest udsatte områder i verden.


Gennem uddannelse og støtte bidrager vi til at øge livskvaliteten og mindske fattigdom i udsatte områder. Dette gør vi bl.a. ved at støtte familier i at blive selvforsynende, bygge brønde eller sponsorere børns skolegang. Vores organisation er politisk neutral, og vi har til formål at skabe trygge rammer for trængende rundt omkring i verden.
Vores værdier


Det er vigtigt for os, at vores medlemmer såvel som vores samarbejdspartnere udviser gensidig respekt og er indforstået med begrebet, at have frihed under ansvar. Dette er grundlæggende for, at vi udfører et stykke arbejde, der er effektivt, og hvor kvaliteten er i orden. 


På samme vis skelner vi ikke mellem køn, etnicitet eller religiøst tilhørsforhold blandt medlemmer og samarbejdspartner

Vores vision


Vores vision er baseret på 3 grundprincipper:


Retten til uddannelse for alle. I Danish Human Appeal mener vi, at uddannelse er en essentiel grundsten til udvikling i samfundet. Ved at fremme de yngre generationers skolegang, øges chancen for, at de kan skabe sig en bedre tilværelse, både på mikro- og på makro-plan. 


Netværk. Qua vores forskellige baggrunde har vi i DHA et unikt netværk som vi bruger til at skabe indflydelse i lokalsamfundene. Det gør os i stand til kunne støtte lokalsamfundene på meget specifikke områder f.eks være med til at finansiere en skolebus til landsbybørnene, som har langt til nærmeste skole, eller etablere væresteder for kvinder, hvor de kan mødes og være sociale


Ressourcer. I Danish Human Appeal står vi altid klar til at dække de basale behov i form af målrettet nødhjælp helt ned på mikro-plan. Vores område kendskab og netværk gør os i stand til hurtigere  at dække fundamentale livsbehov såsom adgang til rent vand, madvarer, geder og høns så de de nødstedte kan blive selvforsynende.

VIL DU VÆRE FRIVILLIG HOS OS?

Vores mission


Vores mission er at indgå brede og solide partnerskaber, for derved at skabe trygge rammer for så mange mennesker som muligt.


Det er vigtigt for os, at vi udfører et stykke meningsfyldt arbejde, som både medlemmer og samarbejdspartnere kan være tilfredse med.